Brașov, 14 iunie 2014 – Inspectoratul Școlar al Județului Brașov împreună cu partenerii săi – Inspectoratul Școlar al Județului Galați și Concept Electronics SRL – au organizat astăzi o conferință de lansare a proiectului „Corelarea Învățării pentru Viață cu Integrarea Socio-educativă – CIVIS”.
     Proiectul CIVIS se desfășoară pe parcursul a 18 luni, în perioada aprilie 2014 – septembrie 2015. Acesta își propune să reintegreze în sistemul de învățământ copii și tineri care au abandonat școala și care provin din județele Brașov și Galați, astfel încât cât mai mulți dintre ei să finalizeze cel puțin ciclul primar de școlarizare. În plus, obiectivul proiectului este să susțină preșcolarii și elevii proveniți din comunități dezavantajate, din cele două județe, prin acțiuni integrate de reducere a abandonului școlar și a riscului de părăsire timpurie a școlii.
     „Proiectul CIVIS a fost gândit ca răspuns la cifrele îngrijorătoare cu care ne confruntăm în privința abandonului școlar, mai ales în comunitățile rurale și mic urbane. Programul „A doua șansă” le oferă celor care au abandonat școala oportunitatea de a relua cursurile, astfel încât adaptabilitatea și competitivitatea lor pe piața muncii să fie imbunătățite. În plus, ne propunem să modificăm favorabil statisticile și în privința copiilor și tinerilor cu risc de părăsire timpurie a școlii: vom aborda strategii adecvate pentru copiii si părinții acestora, astfel încât, oricât ar fi de dificil parcursul, să poată finaliza mai multe cicluri de școlarizare. Activitățile vor fi realizate cu implicarea experților educaționali, a experților în consiliere psihopedagogică și a asistenților sociali”, a spus Prof. Ariana Oana Bucur, Manager al proiectului.
     În cadrul proiectului se vor constitui patru Centre de Asistență Socio-Educativă (CASE) prin care se vor implementa programe de educație remedială și învățare corectivă asistată. Cele patru centre vor coordona împreună 16 centre ADS („A doua șansă”), care vor fi constituite în școlile din mediul rural și mic urban din județele Brașov și Galați în care se va derula programul „A doua șansă”. Aceste centre vor beneficia de echipe de specialiști IT, de tehnologie modernă de ultimă generație și, nu în ultimul rând, de amplasarea în mijlocul comunităților pentru care vor lucra.
     Începând cu luna septembrie, pe parcursul a 12 luni, o campanie de conștientizare a importanței educației, cu scopul prevenirii abandonului școlar și a problemelor conexe, se va desfășura sub forma unei caravane care se va opri în 16 localități din județele Brașov și Galați, unde se vor organiza dezbateri cu reprezentanți ai comunităților locale.
     Proiectul „Corelarea Învățării pentru Viață cu Integrarea Socio-educativă – CIVIS” are mai multe grupuri țintă și totodată, categorii de beneficiari:

  • 360 de copii sau tineri care au abandonat școala și nu au finalizat învățământul primar/ secundar inferior;
  • 200 de elevi aflați în situație de risc de abandon școlar;
  • 100 de preșcolari din medii dezavantajate;
  • 120 de specialiști din rândul personalului implicat în dezvoltarea și implementarea programelor de educație de tipul „A doua șansă” (ADȘ) și personal implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a școlii;
  • 100 de părinți ai elevilor și ai preșcolarilor vizați prin proiect.
     La conferința de deschidere a proiectului au participat aproximativ o sută de persoane, reprezentanți ai Inspectoratelor școlare județene Brașov și Galați, ai Ministerului Educației Naționale, ai comunităților locale din Brașov și Galați, ai instituțiilor partenere, ai unităților de învățământ preuniversitar și jurnaliști.
     Pentru mai multe informații, o puteți contacta pe  Eugenia Crețoi, Expert informare și publicitate, prin e-mail la adresa ginacretoi@yahoo.com sau la telefon 0745 194 620.