Caravana CIVIS a reprezentat una dintre cele mai vizibile acţiuni din comunităţile judeţului nostru, fiind totodată şi o oportunitate pentru acestea de a se face mai vizibile datorită ecoului avut în presa locală. Aproape fiecare întâlnire organizată a atras, după sine, apariţia unor articole în presa scrisă sau a unor emisiuni TV.

Caravana CIVIS a poposit în Școala Gimnazială Nr.2 Codlea în data de 17 februarie 2015 cu tema Succesul școlar- primul pas spre succesul integrării. Au participat cadre didactice din școală, reprezentanții unității de invățământ din localitate, agenți economici, reprezentanți ai Primăriei, Consiliului Local, părinți, cursanți ADS, mediator școlar, reprezentanți ONG. Au fost prezente, de asemenea, cadre didactice care au avut ocazia sa povestească din experiențele individuale trăite în acest proiect. Prezent la dezbatere a fost si reprezentantul legal al Asociației județene de protecție socială Raza de Lună cu care Școala Gimnazială Nr.2 Codlea derulează un proiect social tip Școală după școală cu elevi de la nivel primar aflați în risc de abandon.

Marţi, 10 martie 2015, Școala Gimnazială Măieruș a avut ocazia să aducă în prim-plan, în cadrul caravanei, un exemplu relevant care să se constituie într-un factor stimulator pentru cei din grupul țintă. Este vorba de d-nul Bodor Adrian, a devenit ambasador al educației și model pozitiv pentru persoanele care nu și-au finalizat studiile. El a evidențiat faptul că, după finalizarea anului II, a reușit să se înscrie la cursuri de calificare pentru meseria de fochist, iar după absolvire a fost angajat. El și-a îndrumat consătenii care au abandonat timpuriu școala să se înscrie pentru continuarea studiilor, să frecventeze cursurile chiar dacă de multe ori nu este ușor, deoarece în final, au șanse mult mai mari de angajare.

Caravana CIVIS a fost găzduită în data de 7 mai 2015, de comunitatea din Augustin. Caravana este, de fapt, o campanie de conștientizare a populației privind fenomenul de părăsire timpurie a școlii, precum și a importanței educației în viața comunității care favorizează întâlnirea cadrelor didactice cu tinerii, părinții acestora, reprezentanții comunității locale și mass-media. În cadrul întâlnirii s-au prezentat beneficiile asigurate de atingerea obiectivelor propuse, prin intermediul activităților de tip formal, nonformal și informal, al metodelor specifice educației adulților și a tinerilor participanți la programul „A doua șansă”, al tehnologiei de ultimă generație cu care au fost dotate Centrele de Asistență Socio-Educativă. Pe parcursul întâlnirii, reprezentanții comunității locale și-au manifestat disponibilitatea pentru a sprijini persoanele care doresc să își continue studiile, astfel încât, prin abilitățile pe care le vor achiziționa, respectiv de comunicare, de relaționare, moral-civice și anteprenoriale să aducă plus de valoare comunității din care fac parte. S-au prezentat aici cazuri de succes cum a fost cel al domnului Pavel Petru care în urma experienței sale a dorit să transmită și celorlați membrii ai comunității locale faptul că este importantă educația, el fiind nevoit să abandoneze timpuriu școala, încurajându-i să se înscrie pentru continuarea studiilor, să frecventeze cursurile chiar dacă de multe ori nu este ușor, deoarece în final, au șanse mult mai mari de angajare.

***

Proiectul CIVIS este derulat de Inspectoratul Școlar Județean Brașov în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Galați și Concept Electronics SRL pe parcursul a 18 luni, în perioada aprilie 2014 – septembrie 2015. Proiectul își propune să reintegreze în sistemul de învățământ copii și tineri care au abandonat școala și care provin din județele Brașov și Galați, astfel încât cât mai mulți dintre ei să finalizeze cel puțin ciclul primar de școlarizare. În plus, obiectivul proiectului este să susțină preșcolarii și elevii proveniți din comunități dezavantajate, din cele două județe, prin acțiuni integrate de reducere a abandonului școlar și a riscului de părăsire timpurie a școlii.