• 360 de participanți la programe de tip “A doua șansă”;
  • 270 de persoane certificate în urma absolvirii unui nivel;
  • 200 de elevi beneficiari ai programelor de prevenție;
  • 100 de preșcolari beneficiari ai programelor de prevenție;
  • 100 de părinți beneficiari ai consilierii și asistenței socio-educative;
  • 120 de specialiști instruiți.