În perioada 09.09.2014-11.09.2015 au avut loc la Cheile Grădiştei – Fundata, judeţul Braşov, Consfătuirile naţionale ale inspectorilor şcolari din învăţămâtul primar.

2dise

La consfătuiri au participat doamna profesor Gabriela Droc, inspector general la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, domnul profesor doctor Silviu Cristian Mirescu, director general la Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, doamna profesor Ariana Oana Bucur, inspector şcolar general şi domnul profesor Victor Vijoli, inspector şcolar general adjunct la Inspectoratul Şcolar Județean Braşov, reprezentanţi ai Institutului de Ştiinţele Educaţiei Bucureşti, experţi în elaborarea programelor şcolare şi inspectori şcolari pentru învăţământul primar din ţară (60 de persoane) .

Tematica propusă a vizat probleme specifice învăţământului primar –structura anului şcolar; abordarea integrată, prin intermediul curriculei şcolare în vigoare, a disciplinelor incluse în planul de învăţământ pentru clasele pregătitoare, întâi, a II-a si a III-a, în anul şcolar 2015/2016; situaţia manualelor şcolare, dar şi a programelor educaţionale promovate prin intermediul proiectelor POSDRU şi derulate la nivelul judeţului Braşov, în care Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov este beneficiar, dar şi partener.

3dise

Prezentarea proiectului „Corelarea Învăţării pentru Viaţă prin Integrarea Socio-Educativă-CIVIS” a trezit interesul auditorului datorită obiectivelor generale şi specifice, prin structura evidenţiată a celor două componente propuse, preventivă şi corectivă şi a modului de atingere a acestora prin intermediul activităţilor formale, nonformale şi informale.

A fost diseminat modul în care activităţile selectate şi valorificarea experienţei de viaţă a cursanţior, prin intermediul tehnologiei de ultimă generaţie utilizată într-un cadru special amenajat -Centre de Asistenţă Socio-Educativă- cu personal format, consilieri şcolari, tutori, experţi educaţionali, au condus la obţinerea unor rezultate remarcabile şi realizarea unui schimb real de bune practici.

A fost prezentat Ghidul de bune practici elaborat de către experţi din cadrul proiectului şi coordonaţi de către expertul în informare şi publicitate, broşura, dar şi pliantul final denumit generic TESTIMONIALE, un remember a ceea ce a insemnat proiectul CIVIS pentru elevi, profesori, părinţi, comunitate; care au fost punctele forte care necesită continuitate, dar şi disfuncţionalităţile care ar trebui corectate.

Diseminarea proiectului s-a realizat face-to face, plenar, dar şi on-line.

***

Proiectul CIVIS este derulat de Inspectoratul Școlar Județean Brașov în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Galați și Concept Electronics SRL pe parcursul a 18 luni, în perioada aprilie 2014 – septembrie 2015. Proiectul își propune să reintegreze în sistemul de învățământ copii și tineri care au abandonat școala și care provin din județele Brașov și Galați, astfel încât cât mai mulți dintre ei să finalizeze cel puțin ciclul primar de școlarizare. În plus, obiectivul proiectului este să susțină preșcolarii și elevii proveniți din comunități dezavantajate, din cele două județe, prin acțiuni integrate de reducere a abandonului școlar și a riscului de părăsire timpurie a școlii.