Proiectul „Corelarea Învățării pentru Viață cu Integrarea Socio-educativă – CIVIS” își propune să reintegreze în sistemul de învățământ copii și tineri care au abandonat școala și care provin din județele Brașov și Galați, astfel încât un număr cât mai mare dintre ei să finalizeze cel puțin ciclul primar de școlarizare. În plus, obiectivul proiectului este să susțină preșcolarii și elevii proveniți din comunități dezavantajate, din cele două județe, prin acțiuni integrate de reducere a abandonului școlar și a riscului de părăsire timpurie a școlii.

                  Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Brașov

                  Partener 1: Inspectoratul Școlar Județean Galați

                  Partener 2: Fundația pentru o societate deschisă

                  Linie de finanțare: AP 2, DMI 2 – „A doua şansă la educaţie, oportunități integrate și remediale de acces pe piaţa muncii”

                  Valoarea proiectului:  8. 619. 852, 52 LEI

                  Finanțare nerambursabilă: 7. 326. 874, 64LEI

                  Durata proiectului: 18 luni (aprilie 2014 – septembrie 2015)

                  Localizarea proiectului: județul Brașov și județul Galați

                  Finanțator: Fondul Social European prin Programul Operational DRU