• Există două componente de bază: componenta de program de tip ADȘ și componenta de consiliere;
  • La nivel de județ, se înființează câte două Centre de Asistență Socio-Educativă (CASE);
  • Fiecare centru CASE asigură suport pentru câte patru școli unde se desfășoară un program de tip ADȘ;
  • Fiecare școală unde se desfășoară ADȘ are alocat câte un tutor;
  • Se asigură bazele unei relații active între comunitate și mediul educațional;
  • Se va constitui un corp de specialiști în problematica abandonului școlar la nivelul fiecărui județ.