Vineri, 6.11.2015  a avut loc la Brașov conferința ce a marcat încheierea proiectului”Corelarea Învățării pentru Viață cu Integrarea Socio-Educativă- CIVIS”,  proiect ai cărui beneficiari au fost Inspectoratul Școlar Județean  Brașov și Inspectoratul Școlar Județean  Galați.

BUB_1369

Creșterea numărului de copii/tineri reintegrați în învățământul de masă și susținerea preșcolarilor și școlarilor proveniți din comunități dezavantajate, prin activități de prevenție a abandonului școlar, a reprezentat obiectivul fundamental.

Saisprezece  comunități din cele două județe au fost implicate în cadrul acestui proiect care au avut nobilul scop de a readuce,  în băncile școlilor,  prin programul A doua șansă un număr mare de adulți care din diferite motive nu și-au finalizat studiile.

La conferință au participat principalii actori care a făcut posibilă implementarea acțiunilor din program, reprezentanți ai conducerii din cele două inspectorate școlare și ai Casei Corpului Didactic  Brașov, ai primăriei municipiului nostru.

BUB_1290

Pe lângă aceștia au luat cuvântul directorii școlilor implicate, cadre didactice și consilieri psihologici.

Proiectul în discuție a deschis perspective noi, aducând  importante oportunități în comunitățile în care a fost desfășurat, a reusit să mobilizeze forțe și să experimenteze soluții novative,  să coaguleze idei și  să sudeze relații, să creeze o punte de legătura între școală și comunitate, astfel încăt se poate afirma faptul că-Educația este cheia succesului.

***

Proiectul CIVIS este derulat de Inspectoratul Școlar Județean Brașov în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Galați și Concept Electronics SRL pe parcursul a 18 luni, în perioada aprilie 2014 – septembrie 2015. Proiectul își propune să reintegreze în sistemul de învățământ copii și tineri care au abandonat școala și care provin din județele Brașov și Galați, astfel încât cât mai mulți dintre ei să finalizeze cel puțin ciclul primar de școlarizare. În plus, obiectivul proiectului este să susțină preșcolarii și elevii proveniți din comunități dezavantajate, din cele două județe, prin acțiuni integrate de reducere a abandonului școlar și a riscului de părăsire timpurie a școlii.