Obiectiv general:

Creșterea numărului de copii/tineri reintegrați în sistemul de învățământ și susținerea preșcolarilor și elevilor proveniți din comunități dezavantajate din județele Brașov și Galați, prin operațiuni de prevenție a abandonului școlar.

Obiective specifice:

  • dezvoltarea competențelor profesionale specifice pentru 120 de persoane;
  • optimizarea resurselor de învățare destinate persoanelor din grupul țintă;
  • reintegrarea în sistemul de educație a 360 de persoane care au abandonat școala de cel puțin 4ani;
  • stimularea parteneriatului activ școală – comunitate.