• realizarea unui studiu privind contextualizarea programului ADȘ;
  • constituirea Centrelor de Asistență Socio-Educativă (CASE) și a corpului de specialiști;
  • organizarea și desfășurarea programului ADȘ;
  • organizarea și derularea de activități de asistență și consiliere;
  • organizarea unei campanii de creștere a gradului de conștientizare cu privire la problematica abandonului școlar.