Marți, 17 martie 2015, Caravana CIVIS a poposit la Școala Gimnazială Apața. Evenimentul a reunit cadre didactice, primarul și viceprimarul comunei, consilieri locali, reprezentanții bisericilor evanghelice și ortodoxe din localitate, absolvenți și cursanți ai Programului „A doua șansă”, având ca scop conștientizarea populației în vederea prevenirii și reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

În cadrul dezbaterii au fost discutate principalele probleme legate de educație cu care se confruntă comunitatea locală și au fost identificate soluții de rezolvare a acestora.

Directorul școlii a adus în discuție problema cea mai gravă cu care se confruntă corpul profesoral: numărul  mare  al  elevilor  care  rămân  succesiv  repetenţi  sau abandonează  şcoala,  din  motive  cum  ar  fi:  căsătoriile  la  vârstă  prematură  (12-14  ani), îmbolnăvirile frecvente din cauza igienei şi alimentaţiei precare şi cooptarea lor la munci agricole sezoniere (în localitate, în alte judeţe și în afara țării), sezoane care corespund în mare parte cu anul şcolar.

Cadrele didactice au evidențiat faptul că majoritatea măsurilor luate în ceea ce privește  stimularea  participării la educaţie a copiilor de etnie rromă au ca ţintă familia. Intervenţiile presupun iniţierea unui dialog cu părinţii rromi şi acordarea de sprijin prin cooperarea şcolii cu comunitatea şi instituţiile importante ale acesteia (autorităţi locale, biserică) sau cu agenţii economici locali.Metoda cea mai des utilizată o reprezintă discuţiile cu părinţii, fie prin invitarea acestora la şcoală, fie prin vizite la domiciliul elevilor. Dialogul cu familia este soluţia la care recurg aproape toate cadrele didactice când se confruntă cu situaţii în care elevii nu vin sau nu mai vin la şcoală.

Domnul primar Boloni Iuliu a precizat că o altă categorie de măsuri este acordarea unui ajutor material familiilor, din partea autorităţilor locale. Fiind îndeplinite condiţiile minimale pentru aplicare (buna colaborare a şcolii cu primăria şi existenţa unor resurse financiare disponibile în bugetul local), această măsură se poate dovedi eficientă în cazurile în care participarea şcolară este influenţată negativ de condiţiile economice precare ale familiei. În acest sens, domnul primar a menționat faptul că, la nivelul comunei Apaţa, judeţul Braşov, aproximativ 80% din totalul populaţiei de etnie rromă nu are venituri proprii, singura lor sursă de existenţă fiind ajutorul social pe care îl primesc de la primărie, în schimbul prestării unor ore de muncă în folosul comunităţii.

Cursanții din cadrul Programului „A doua șansă” au vorbit despre importanța educației în găsirea unui loc de muncă și au adus mulțumiri cadrelor didactice implicate în program, fiind foarte recunoscători pentru că au șansa să-și finalizeze studiile.

La finalul discuțiilor, directorul școlii, d-l Moraru Emil, a evidențiat faptul că la nivelul instituției de învățământ din localitatea Apața există un colectiv de cadre didactice unit și entuziast, care caută în permanență modalități noi de stimulare a motivației școlare la copiii rromi și care prin activitățile de consiliere și orientare a elevilor cu risc de abandon desfășurate în cadrul proiectului CIVIS, reușesc să atragă acești copii către școală  și să reducă abandonul școlar. De asemenea, un număr de 22 de persoane care au părăsit timpuriu școala au reușit să finalizeze ciclul gimnazial, în cadrul Programului „A doua șansă”, în anul școlar 2013-2014.

Caravana_CIVIS_Apata

Click aici pentru vizionarea emisiunii din 17.03.2015.

A_doua_sansa

Clic aici pentru vizionarea emisiunii din 18.03.2015.

***

Proiectul CIVIS este derulat de Inspectoratul Școlar Județean Brașov în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Galați și Concept Electronics SRL pe parcursul a 18 luni, în perioada aprilie 2014 – septembrie 2015. Proiectul își propune să reintegreze în sistemul de învățământ copii și tineri care au abandonat școala și care provin din județele Brașov și Galați, astfel încât cât mai mulți dintre ei să finalizeze cel puțin ciclul primar de școlarizare. În plus, obiectivul proiectului este să susțină preșcolarii și elevii proveniți din comunități dezavantajate, din cele două județe, prin acțiuni integrate de reducere a abandonului școlar și a riscului de părăsire timpurie a școlii.