Caravana CIVIS-ului a fost gândită ca o „portavoce” a proiectului, care să atragă persoane ce se încadrează în profilul publicului țință. Prezența vie în mijlocul comunității a celor implicați în program, transparența acțiunilor inițiate a stârnit în primul rând curiozitatea și apoi entuziasmul participanților. Statisticile făcute acum, la final de drum, au arătat o creștere semnificativă a numărului de cursanți în urma interacțiunilor cu activitățile propuse de caravană. Școlile Gimnaziale nr. 18 Galați dar și Natalia Negru Buciumeni au atras elevi pentru programul „A doua șansă”. Caravana a reprezentat ocazia pentru aducerea în prim-plan a avantajelor celor care doresc să se reîntoarcă pe băncile școlii (au fost prezentate resursele de care vor viitorii cursanți: rechizite, burse, materiale didactice moderne, echipamente IT de ultimă generație).

De asemenea, organizarea Caravanei a urmărit promovarea poveștilor de viaţă ale cursanţilor, care pot fi exemple de urmat pentru mulți dintre elevii aflaţi în situaţii similare sau în risc de abandon şcolar. De subliniat este deschiderea elevilor de diferite vârste care și-au povestit experiențele de viață fără inhibiții, dovedind maturitate și entuziasm. Aceștia au descris participările la ședințele de consiliere dar și felul în care au fost motivați să frecventeze cursurile de către cadrele didactice implicate. Ei au declarat că prezența lor în cadrul emisiunilor TV a contribuit la creșterea stimei de sine și, evident, la stimularea continuării studiilor.

***

Proiectul CIVIS este derulat de Inspectoratul Școlar Județean Brașov în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Galați și Concept Electronics SRL pe parcursul a 18 luni, în perioada aprilie 2014 – septembrie 2015. Proiectul își propune să reintegreze în sistemul de învățământ copii și tineri care au abandonat școala și care provin din județele Brașov și Galați, astfel încât cât mai mulți dintre ei să finalizeze cel puțin ciclul primar de școlarizare. În plus, obiectivul proiectului este să susțină preșcolarii și elevii proveniți din comunități dezavantajate, din cele două județe, prin acțiuni integrate de reducere a abandonului școlar și a riscului de părăsire timpurie a școlii.