Caravana CIVIS a reprezentat un punct forte al acestui proiectului CIVIS nu numai prin acțiunile din orașul Galați, cât și prin cele organizate în județ. Şcoala Gimnazială nr.1 Brăhăşeşti, instituție implicată în programul „A doua șansă”, a adunat, în cadrul acestei caravane, dascăli, repezentanți ai comunității, inspectori și mediatori școlari, directori de școli partenere. O prezență care a dat culoare evenimentului a fost aceea a unei studente din America, ce realiza o cercetare pe tema incluziunii elevilor de etnie rromă. Toți cursanții au fost invitați pentru a își împărtăși bucuria de a fi înscrişi în acest program. Aceștia au precizat motivele pentru care nu au urmat cursurile în copilărie, dar și ce i-a motivat să revină în bănci chiar şi la vârsta de 50 de ani, aducând astfel în prim-plan o serie de povești de viață povestite cu sinceritate, fapt ce a conferit savoare evenimentului.

A venit apoi rândul Tecuciului să găzduiască această acțiune. Implicarea tuturor actorilor din urbea gălățeană a avut ca scop promovarea elementelor de culise ale unor destine schimbate în bine de programul „A doua șansă”. Aparatura de ultimă generație cu care au fost dotate școlile în proiectul CIVIS a făcut posibilă desfășurarea în bune condiții a acțiunii. Un aspect demn de semnalat a fost deschiderea pe care Caravana a avut-o, deoarece, la eveniment, au fost invitați părinții elevilor aflați în situație de risc de abandon, cursanți ADȘ, profesori, elevi. Instituțiile participante din Tecuci au fost Şcoala Gimnazială „Ion Petrovici” și Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”. Caravana a reprezentat un bun prilej pentru descrierea activităților din proiect (de la competiții sportive la spectacole realizate cu prilejul sărbătorilor de iarnă).

***

Proiectul CIVIS este derulat de Inspectoratul Școlar Județean Brașov în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Galați și Concept Electronics SRL pe parcursul a 18 luni, în perioada aprilie 2014 – septembrie 2015. Proiectul își propune să reintegreze în sistemul de învățământ copii și tineri care au abandonat școala și care provin din județele Brașov și Galați, astfel încât cât mai mulți dintre ei să finalizeze cel puțin ciclul primar de școlarizare. În plus, obiectivul proiectului este să susțină preșcolarii și elevii proveniți din comunități dezavantajate, din cele două județe, prin acțiuni integrate de reducere a abandonului școlar și a riscului de părăsire timpurie a școlii.